Witamy na stronie Festiwalu i Przeglądu
Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”!

Z ostatniej chwili!
Ogłaszamy nabór filmów do VIII edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”!
Regulamin i karta zgłoszenia filmu w tej edycji Festiwalu dostępne są na podstronie "Regulamin".
Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do 31 sierpnia 2023 roku.
Warunki zgłoszenia:
- filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, w tym samorządy),
- zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
- można zgłosić tylko jeden film,
- warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
- poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia tutaj do pobrania)
-  aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
- w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na VIII FFO,
- spełnienie następujących warunków technicznych:
czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
Format - MP4, AVI, MOV (do wyboru).
- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 5 września 2023 roku.
Zapraszamy!

VII Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” zaplanowano od 24 do 29 września 2023
roku i wzorem poprzedniej edycji organizowany będzie w formule hybrydowej.

 Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  to jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom dokumentalnym i promocyjnym wyprodukowanym przez 3 sektory z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).  Tytuł nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals - SDGs). Festiwal odbywa się w Poznaniu, zawsze w okolicach rocznicy uchwalenia Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (25 września 2015 r.) i zawartych w niej 17 Globalnych Celów.  17 Celów dotyczy wszystkich aspektów życia człowieka i społeczeństw. Festiwal w zamierzeniu organizatorów jest imprezą cykliczną i ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Do udziału w Festiwalu szczególnie zachęcamy 3 sektory; samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe ale też inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem.

Zapraszamy!

Certyfikat_2016 ekolaur inicjator 2016