Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Witamy na stronie Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Głównym celem pierwszego w Polsce Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych jest upowszechnienie wśród mieszkańców Wielkopolski wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju i Corporate Social Responsibility m.in. poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów.

W dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ – 25 września 2016 r.  przedstawiliśmy wybrane filmy dokumentalne związane z CSR i Zrównoważonym Rozwojem, a także poddaliśmy ocenie widzów i Jury filmy partnerów. W ramach Festiwalu pokazaliśmy  filmy promocyjne i reklamowe różnych organizacji, podmiotów gospodarczych czy jednostek samorządu mówiące o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach.


Copyright Nazwa.pl