Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

IV edycja Festiwalu "17 Celów" 2019

Warunki zgłoszenia filmu na IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"


1. Filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej).

2. Zgłoszenie filmu i jego projekcja podczas Festiwalu jest bezpłatne.

3. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu (do pobrania poniżej)

4. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:        -poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania znajduje się poniżej)

-aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku

- w tytule wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie filmu na IV FFO”.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu.

6. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.

7. Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia 2 września 2019 r.

8. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 13 września 2019 r.

9. Do projekcji podczas Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:

- poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,

- popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),

- upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywanie ich w praktyce,

- propagowanie uniwersalnych wartości,

- wysoki poziom artystyczny.

Copyright Nazwa.pl