V edycja Festiwalu 2020

Zapraszamy na V edycję Festiwalu!
Zapraszamy do zgłaszania filmów, z których najlepsze pokażemy podczas uroczystej, jubileuszowej, festiwalowej Gali 17 września 2020 r., w Poznaniu.

Warunki zgłoszenia filmu na V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

 1. Filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej).
 2. Zgłoszenie filmu i jego projekcja podczas Festiwalu jest bezpłatne.
 3. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu (do pobrania obok)
 4. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
  -poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania  znajduje się obok),
  -aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
  - w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na V FFO.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu.
 6. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.
 7. Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 8. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) 3 września 2018 r.
 9. Do projekcji podczas Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:

o  poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,

o  upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności i pokazywanie ich w praktyce,

o  popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals)

o  propagowanie uniwersalnych wartości,

o  wysoki poziom artystyczny.

 

Regulamin Festiwalu

Pobierz kartę zgłoszenia filmu