VIII edycja Festiwalu 2023

Ogłaszamy nabór filmów do VIII edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”!
Regulamin w tej edycji Festiwalu dostępny jest w zakładce "Regulamin".
Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do 31 sierpnia 2023 roku.
Warunki zgłoszenia:
- filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, w tym samorządy),
- zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
- można zgłosić tylko jeden film,
- spełnienie następujących warunków technicznych:
czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
Format - MP4, AVI, MOV (do wyboru).
- warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
- poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór do pobrania tutaj)
-  aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
- w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na VIII FFO,
- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 5 września 2023 roku.
Zapraszamy!