Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Warunki zgłoszenia filmu na II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

Warunki zgłoszenia filmu na II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

 1. Filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej).

 2. Zgłoszenie filmu i jego projekcja podczas Festiwalu jest bezpłatne.

 3. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej: -poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania  znajduje się powyżej - plik edytowalny rt
  -aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku
  - w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na II FFO.

 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu.

 5. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.

 6. Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia 31 lipca 2017 r.

 7. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 15 sierpnia 2017 r.

 8. Do projekcji podczas Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:
  • poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  • upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywanie ich w praktyce,
  • popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals)
  • propagowanie uniwersalnych wartości,
  • wysoki poziom artystyczny.
Copyright Nazwa.pl